Det lærer du

Klimaforandringer, stigende befolkningstal og stigende produktion af fødevarer øger behovet for at finde nye og bedre løsninger. Og med en kandidat i Agro-Enviromental Management lærer du at finde frem til de "rigtige" løsninger. Du lærer at udnytte jordens ressourcer bedst muligt i en landbrugsproduktion og på en måde, så der passes på miljøet og klimaet.

Uddannelsen fokuserer bl.a. på natur- og miljøforvaltning, klimaændringer, samfundsforhold og landbrugspolitik. Det giver dig en bred uddannelse samtidig med du bliver specialist på en masse naturfaglige områder.

1920 D 02 12 017 Copy

Agro-Enviromental Management er en kandidatuddannelse, der tager 2 år at gennemføre på Aarhus Universitet.

Inden du kan starte, skal du have en relevant bacheloruddannelse, som fx agrobiologi

Jobbet

Med din kandidat får du en bred viden om landbrug, natur og klima. Det giver dig muligheden for at arbejde i mange forskellige virksomheder og organisationer. Det kan være som rådgivende konsulent på miljøområdet eller inden for landbruget – fx i Landbrug & Fødevarer.

Du kan også forske videre og tage en ph.d. eller blive underviser og bruge din viden til at gøre andre elever dygtige.

Kunne du tænke dig at præge landbruget og fødevareproduktionen i en mere bæredygtig retning? Så kom i gang nu – vi har brug for dig!

Se mere på ug.dk