Det lærer du

Som skov- og landskabsingeniør lærer du at forvalte og drive landskaber, natur og skove.

Det betyder, at du får styr på en bæredygtig drift og pleje af skovområder og landskaber. Det indebærer også en viden om bl.a. naturgenopretning, klimasikring, træproduktion, vandløb og særligt beskyttede områder. 

For at give dig en stor viden inden for naturforvaltning så du både kan drifte og rådgive, har du også fag som økonomi, teknik, planlægning, ledelse og jura.

Uddannelsen er en professionsbachelor, der tager 4 år. Den hører til på Københavns Universitet, men du tager enten uddannelsen på Skovskolen i Nødebo på Nordsjælland eller på Eldrupgård ved Auning i Østjylland.

1920 D 02 12 023 Copy

Jobbet

Den viden, du har fået fra universitetet, kan bl.a. give dig job som skovfoged, hvor du leder et offentligt eller privat skovbrug. Eller du kan blive naturforvalter, selvstændig eller driftsleder i en entreprenørvirksomhed. Dine muligheder er mange.

Jobbet kan også få dig ud over de danske landegrænser. På den måde åbner din uddannelse mange døre inden for naturforvaltning.

1920 D 02 09 034 Copy

Vil du bane vejen for en mere bæredygtig og grøn fremtid? Det er et stort ansvar, men vi har brug for dit talent. Søg ind og tag første skridt mod din drømmeuddannelse.

Læs mere på ug.dk