I samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere verden over er jeg med til at udvikle græssorter, der lever op til fremtidens klimaudfordringer

Mads, forsker i Germplasm Improvement hos DLF

Mads Greenhouse Corr 05
Mads Colleague 01

Mads forsker i løsninger på fremtidens klimaudfordringer

Jeg er uddannet cand.agro på Københavns Universitet. Som forsker i Germplasm Improvement er jeg med til at screene plantesygdomme i græsser i tæt samarbejde med produktchefer og forædlere på tværs af afdelinger og forskningsstationer i Europa. Derudover består mine arbejdsopgaver i at optimere forædlingsprocesserne således, at vi hurtigere kan udvikle sorter der er tilpasset fremtidens klimaudfordringer.

I mit daglige virke har jeg en bred berøringsflade både internt i DLF og eksternt med universiteter og kunder i forbindelse med projekter. Jeg oplever stor velvillighed i forhold til at vidensdele på tværs i branchen, denne vidensdeling bidrager til, at jeg som nyuddannet konstant udvikler mig.

Mads, forsker i Germplasm Improvement hos DLF

Meet the employees: Elisabeth

Mads Microscope Corr 01

Meet the employees: Jeppe

Mads Greenhouse Corr 07
Mads Greenhouse Corr 03

En moderne virksomhed med globalt fokus 

Som en global organisation spænder DLF bredt over mange forskellige funktioner. Vi har alt fra forædlere, produktspecialister til frørensere og mange flere. Da vi opererer i over 20 forskellige lande på tværs af både den nordlige og sydlige halvkugle, er der gode muligheder for at vidensdele og netværke på tværs af kontinenter, men også overflytning til anden afdeling, hvis dette er ønsket.

Udover at vægte det globale samarbejde højt har vi ligeledes et stort fokus på at fremme den grønne agenda igennem bæredygtige løsninger og udvikle selvstændige og innovative medarbejdere, der står i spidsen for at drive fremtidens DLF.