Future Food Podcast

Teaser: Introduktion til podcasten 

Lyt til en kort introduktion til podcasten. Den tager temaer op, der er vigtige for den nye generation af unge og giver konkrete råd og værktøjer.

UDS 1 (1)

Lyt til podcasten og bliv klogere på de unges krav og ønsker til deres oplæringsvirksomhed, og få gode råd til hvordan du kan møde de unge og støtte dem i at gennemføre en uddannelse.

Episode 1: Forstå den nye generation 

Annemarie Holsbo, Dorte Bak Himmelstrup, Jan Lyder Hansen, Torbjørn Hareide og Maria Ladehoff Sørensen.

Læs mere om episode 1

UDS 2 (1)

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig gennemfører en god ansættelsessamtale, hvor du dels præsenterer virksomheden fra bedste side, dels finder ud af, hvem den unge er, og om han/hun passer ind i virksomheden. 

Episode 2: Ansættelsessamtalen

Inger Nørremark, Dorte Bak Himmelstrup, Frederik Nyholm Jacobsen og Torbjørn Hareide.                                          

Læs mere om episode 2

UDS 3

I denne episode hører du om de formaliteter, love og regler, der knytter sig til ansættelsesforholdet.

Episode 3: Det formelle aftaleforhold

Anne Marie Hagelskjær Smit, Flemming Grønsund, Lotte Christensen, Emma Christensen og Frederik Nyholm Jacobsen.

Læs mere om episode 3

UDS 4

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig planlægger den første arbejdsdag for lærlingen, så han eller hun glæder sig til at komme igen i morgen.

Episode 4: Den første arbejdsdag

Annemarie Holsbo, Helle Lundsgaard, Mirhan Tuzlic og Torbjørn Hareide.                                                                                                  

Læs mere om episode 4

UDS 5

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig kan skabe en god overgang fra skole og virksomhed, så eleven hurtigt kommer til at trives.

Episode 5: De første 14 dage

Annemarie Holsbo, Helle Lundsgaard, Frederik Nyholm Jacobsen og Emma Christensen.                                                  

Læs mere om episode 5

UDS 6

Denne episode får du gode råd, tips og tricks til at skabe en god sikkerhedskultur ved at arbejde med virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering).

Episode 6: Arbejdsmiljø og sikkerhed

Christina Edstrand, Jesper og Charlotte Gosvig, Torbjørn Hareide og Frederik Nyholm Jacobsen.

Læs mere om episode 6

TRIVSEL

Det gode arbejdsmiljø er et miljø, hvor medarbejdere og lærlinge trives, og hvor alle føler sig som en del af holdet og har det godt med tonen i virksomheden. Det er et sted, som tiltrækker lærlinge og medarbejdere. Men hvordan skaber man det gode arbejdsmiljø? Det får du tips og tricks til i denne episode af Læremesters værktøjskasse

Episode 7: Det gode arbejdsmiljø - trivsel

Rasmus Brodersen, Charlotte Gosvig, Sussi Moshage Sommersted, Nanna Behrendt Hansen og Olaf Bargum. 

Læs mere om episode 7

MISBRUG

I denne episode fortæller Anker Kirk Vestergaard åbenhjertigt, hvordan han opdager et misbrug hos en af sine lærlinge, og hvordan han tackler situationen med den unge og de øvrige medarbejdere i virksomheden. Ifølge Anker er misbrug mere udbredt blandt de unge end man lige går og tror.

Episode 8: Lærlinge med misbrugsproblemer

Anker Kirk Vestergaard, Kenneth Frej Raaberg, Sussi Moshage Sommersted.

Læs mere om episode 8

DIAGNOSE

I dag kommer flere lærlinge end tidligere med en diagnose i baglommen. Det kan være en udfordring for virksomheden, men også en stor gevinst. I denne episode får du inspiration til, hvordan du kan lykkes med at få alle lærlinge gennem en erhvervsuddannelse, også når lærlingen har særlige læringsbehov.

Episode 9: Lærlinge med diagnoser

Allan Nørgaard, Camilla Bentzen, Inger Nørremark, Nanna Behrendt Hansen.

Læs mere om episode 9

KONFLIKT

Konflikter på arbejdspladsen påvirker ikke bare de involverede parter, men har ofte en tendens til at sprede sig til hele arbejdspladsen. Uløste konflikter er skyld i mange opsigelser og dårligt arbejdsmiljø - omvendt kan vi lære meget om os selv og hinanden, når vi får dem løst på den gode måde.

Episode 10: Konflikter på arbejdspladsen

Helle Rosenkilde, Luna Lockmann og Jesper Bastholm Munk

Læs mere om episode 10

LÆRING

En nyansat lærling er ofte videbegærlig og har stor motivation for at lære noget. Og er der et godt læringsmiljø i virksomheden, så er der også gode chancer for at uddanne nogle dygtige faglærte. Men hvordan skaber man et godt læringsmiljø? Hvad skal der til?

Episode 11: Det gode læringsmiljø

Lotte Christensen, Nanna Paarup, Nanna Behrendt Hansen og Olaf Bargum

Læs mere om episode 11

Feedback

I indledningen til denne episode beder en gartnerlærling om konstruktiv feedback frem for kritik og skældud. Men hvordan giver man egentlig en god og konstruktiv feedback, som lærlingen rent faktisk lærer noget af?

Episode 12: Feedback

Helle Lundsgaard, Nanna Paarup, Nanna Behrendt Hansen, Olaf Bargum og Sussi Moshage Sommersted

Læs mere om episode 12

SAMARBEJDE SKOLE (002)

Lærlingene i erhvervsuddannelserne veksler som bekendt mellem uddannelse på skole og i virksomheden. Når der er et samarbejde mellem de to parter, vil lærlingen som regel opleve sammenhæng i sin uddannelse. Hvis ikke der er et samarbejde, kan uddannelsen opleves fragmenteret og usammenhængende, og det er sjældent til gavn for den unge.

Episode 13: Samarbejde

Helle Lundsgaard, Inger Nørremark, Kasper Hansen, Nanna Behrendt Hansen og Olaf Bargum

Læs mere om episode 13

Læringsstile

Vi lærer alle sammen forskelligt, og hver gang du som oplæringsansvarlig får en ny lærling, må du tilpasse din undervisning til ham eller hende. Én måde er at være opmærksom på lærlingens læringsstil. Nanna Paarup, som er læringsekspert, fortæller om fire forskellige læringsstile, og hvordan den rette læringsstil er ‘en motorvej ind i lærlingens hjerne’. 

Episode 14: Læringsstile

Nanna Paarup, Ida Børsting, Isabella Damgaard og Søren Boysen.

Læs mere om episode 14

Undgå Frafald

Frafald sker meget sjældent fra den ene dag til den anden. Som regel er der en periode før frafaldet, hvor lærlingen viser tegn på mistrivsel. Når vi spotter disse tegn i den tidlige fase, har vi langt bedre muligheder for at støtte op om lærlingens uddannelsesforløb - at få lærlingen til at blive på sporet!

Episode 15: Undgå Frafald

Vibe Aarkrog, Ida Børsting, Isabella Damgaard og Søren Boysen.

Læs mere om episode 15

Faglig Stolthed

Denne episode af Læremesters værktøjskasse er en særlig episode, hvor de unge lærlinge har ordet. Først og fremmest har Carl Emil Lind Christensen fået ordet. Carl Emil er i lære som industriteknikker og står i spidsen for Lærlingeoprøret, en bevægelse der kæmper for flere ressourcer og mere respekt om erhvervsuddannelserne.

Episode 16: Faglig stolthed

Carl Emil Lind Christense, Ida Børsting og Isabella Damgaard.

Læs mere om episode 16

Det Grønne Mindset

Noget tyder på, at lærlingene i stigende grad opsøger og vælger oplæringsvirksomheder, som har en grøn profil og er godt i gang med den grønne omstilling. De unge er klimabevidste, og de vil gerne fintune deres kompetencer på området. Og måske kan dette samtidig være en måde, hvorpå du kan få hjælp til virksomhedens grønne omstilling.

Episode 17: Det grønne mindset

Ditte Kjær Jacobsen, Henning Pedersen og Isabella Damgaard.

Læs mere om episode 17

Voksenlærling

I en tid med små ungdomsårgange og mangel på faglært arbejdskraft er det helt store spørgsmål, hvordan du tiltrækker de medarbejdere, som du har brug for. Måske du skulle overveje at uddanne en voksenlærling?

Episode 18: Voksenlærlinge

Tobias Stjernholm Haugaard, Henning Pedersen, Mette Christensen, Søren Boysen og Isabella Damgaard.

Læs mere om episode 18

Rekruttering

Hvordan rekrutterer du din næste knalddygtige lærling? Det får du rigtig mange gode og konkrete bud på i denne episode. Først og fremmest fortæller tre gartnerlærlinge: Isabella Damgaard, Ida Børsting og Søren Boysen fortæller, hvordan de fandt deres læreplads, og deres historier afslører blandt andet, hvor lærlingene typisk leder efter en læreplads og ikke mindst hvad der betyder noget for dem i deres valg af virksomhed.

Episode 19: Rekruttering

Jette Post, Anders Vadstrup Sørensen og Rasmus Lindgaard.

Læs mere om episode 19

WORKLIFEBALANCE

Den nye generation har særlige krav til balancen mellem arbejdsliv og øvrigt liv. Det kan du høre om i denne episode. Episoden handler også om, hvordan du som oplæringsansvarlig skaber rum for, at lærlingen får en god balance mellem arbejde og øvrigt liv.

Episode 20: Work Life Balance

Helle Birk Domino, Dorte Kvistgaard Christensen og Johan Sebastian Thiim Harder.

Læs mere om episode 20

KRÆNKELSER

En lærling føler sig krænket og pludselig er lærestedet på forsiden af Ekstra Bladet. Det vil du helt sikkert gerne undgå, og derfor skal du lytte til denne episode om krænkende ord og handlinger på arbejdspladsen.

Episode 21: Krænkende ord og handlinger

Helle Birk Domino, Joel Klerck og Isabel Svane El Said.

Læs mere om episode 21

RUMMELIGHED

Den rummelige arbejdsplads er bedre i stand til at fastholde lærlingene end arbejdspladser, der ikke er rummelige. Kan det passe? Og hvis ja, hvad skyldes det? Og hvad kendetegner den rummelige arbejdsplads? Det folder vi ud i denne episode.

Episode 22: Den rummelige arbejdsplads

Jacob Jørgensen, Arnt Vestergaard Louw og Isabel Svane El Said.

Læs mere om episode 22

ORDBLINDE

Næsten hver 10. har læse- og skriveudfordringer, og dermed er der store muligheder for, at du som oplæringsansvarlig får til opgave at hjælpe en lærling med sådanne udfordringer gennem uddannelsen.

Episode 23: Når lærlingen er ordblind

Karina Bossen, Eva Jansen og Trine Becker.

Læs mere om episode 23

OPLÆRING I UDLANDET

I en tid med mangel på arbejdskraft og få elever skal der indimellem noget ekstra til for at fastholde de lærlinge, du meget nødig vil af med, og tiltrække nye, dygtige lærlinge til din virksomhed. Måske et oplæringsophold i udlandet er motiverende for lærlingene?

Episode 24: Oplæring i udlandet

Mette Christensen, Henning Pedersen, Sine Knudsen og Johan Sebastian Thiim Harder.

Læs mere om episode 24