Konflikter på arbejdspladsen

Konflikter på arbejdspladsen påvirker ikke bare de involverede parter, men har ofte en tendens til at sprede sig til hele arbejdspladsen. Uløste konflikter er skyld i mange opsigelser og dårligt arbejdsmiljø - omvendt kan vi lære meget om os selv og hinanden, når vi får dem løst på den gode måde.

Download tips og tricks

KONFLIKT

I denne episode besøger vi Helle Rosenkilde, som er driftsleder på et lille økologisk landbrug med 100 malkekøer. Hos Helle er Luna Lockmann i lære som landmand, og efter kort tid i uddannelsesforløbet opstår der en konflikt mellem Helle og Luna - en konflikt som de først får løst, når en tredjepart træder til.

I episoden fortæller Helle og Luna åbenhjertigt om konflikten og hvordan de løste den. I studiet deltager Jesper Bastholm Munk fra Center for konfliktløsning. Jesper kommenterer forløbet og gør os klogere på, hvad en konflikt består af, og hvordan vi kan håndtere hverdagens små spændinger før de bliver til uoverskuelige konflikter.

Urban Landskabsingeniør Fra KU Sep2020

Følg med i hvad vi laver på vores sociale medier