Det formelle aftaleforhold

Når du har fundet en lærling, som du gerne vil ansætte, skal der tegnes en formel uddannelsesaftale. I denne episode hører du om de formaliteter, love og regler, der knytter sig til ansættelsesforholdet. Først og fremmest kræver det, at din virksomhed er godkendt som oplæringsvirksomhed, og er den ikke det, så hør også, hvordan den bliver det.

Download tips og tricks

UDS 3

I episoden medvirker HR- og arbejdsmiljøchef Anne Marie Hagelskjær Smit, GLS-A og forhandlingssekretær i 3Fs grønne gruppe, Flemming Grønsund. Begge har stor indsigt i love og regler vedrørende ansættelse af lærlinge i virksomheden og de hjælper henholdsvis virksomheden og lærlingen efter behov..

I episoden medvirker også Lotte Christensen, som ejer Gunnar Christensens Planteskole med 75 medarbejdere, hvoraf de 10 er lærlinge. Virksomheden har ad åre oparbejdet en stor rutine i at ansætte lærlinge, og dermed har de indsigt i, hvad det kræver af kendskab til love og regler.

Endelig medvirker to lærlinge: Emma Christensen og Frederik Nyholm Jacobsen fra Jordbrugets Uddannelsescenter.

Urban Landskabsingeniør Fra KU Sep2020

Følg med i hvad vi laver på vores sociale medier