Brænder for naturen

HedeDanmark a/s er en del af Hedeselskabet og en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. 

Vi brænder for naturen, og med 1000 medarbejdere og en årlig omsætning på 2 mia. kr. er vi Danmarks største og ledende virksomhed inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt åbne rum i byerne. Naturlig vækst er vores strategiske retning. Her arbejder vi med at øge naturens biodiversitet, sikre genanvendelse af naturens knappe ressourcer og bekæmpe klimaforandringer.

LAUJO Skov (1)

Laura arbejder med skovens ydelser i symbiose

Som skov- og landskabsingeniørstuderende var jeg i praktik hos HedeDanmark. Nu arbejder jeg her som skovfoged, hvor jeg løser opgaver for skovejere. Jeg arbejder bl.a. med skovens ydelser i symbiose, dvs. skovdyrkning, CO2-optag, biodiversitet og det rekreative. Det gør jeg gennem formidling og læring til skovfogederne, skovejerne og skovgæsterne. 

Laura Bjerre Jordans, skovfoged hos HedeDanmark

Det er vigtigt for mig at arbejde med skovens mange ydelser, mulighederne for klima og biodiversitet – og skovens forskellige produkter.

Mød elev, Laura

Skærmbillede 2022 09 13 Kl. 20.15.03

Mød en anlægsgartner fra HedeDanmark

Skærmbillede 2022 09 13 Kl. 20.16.31
Biodiversitetsparken 1.6.2022 (6) (2)

Følg med i hvad HedeDanmark laver på deres sociale medier