Det grønne mindset

Noget tyder på, at lærlingene i stigende grad opsøger og vælger oplæringsvirksomheder, som har en grøn profil og er godt i gang med den grønne omstilling. De unge er klimabevidste, og de vil gerne fintune deres kompetencer på området. I episoden får du tips og tricks til at skabe rammerne for den rette kompentenceudvikling hos lærlinge og dermed øge din tiltrækningskraft som virksomhed med et grønt mindset. 

Download tips og tricks

Det Grønne Mindset

Denne gang er vi på besøg hos Henning Pedersen fra gartneriet Pedersen, som i høj grad oplever at blive tilvalgt pga virksomhedens grønne tiltag. 

I episoden medvirker også gartnerlærling Isabella Damgaard, som fortæller, hvad hun og andre unge tænker om klimaet i relation til deres uddannelse.

I studiet er Ditte Kjær Jacobsen fra SEGES Innovation. Ditte har stået i spidsen for en stor analyse, der kortlægger det fremtidige kompetencebehov inden for landbrug i forhold til den grønne omstilling. Ditte peger på fem konkrete kompetencer, som lærlingen skal udvikle. 

Kan du skabe rammerne for det, tyder meget på, at det dels vil øge din tiltrækningskraft, når du skal ansætte en ny lærling, dels ruster din egen virksomhed til den grønne omstilling. 

Urban Landskabsingeniør Fra KU Sep2020

Følg med i hvad vi laver på vores sociale medier