Når du uddanner dig til dyrlæge, lærer du om de forskellige grunde til, at dyr bliver syge. Det inkluderer blandt andet forståelse for de fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til sygdom.

Derudover vil du lære om cellebiologi, anatomi, fysiologi og genetik. Og ikke mindst får du styr på, hvordan sygdomme overføres mellem dyr og mennesker fx via fødevarer. Det vil give dig en stor viden om dyr, fødevarer, smittefare og miljø.

Uddannelsen tages på Københavns Universitet, hvor du starter med at læse en bachelor i veterinærmedicin. Herefter skal du læse en kandidat, og efter i alt 5,5 år er du autoriseret dyrlæge. 

På kandidaten kan du specialisere dig i bl.a. produktionsdyr, heste, husdyr eller fx biomedicin. 

1920 D 03 01 003 Copy

Jobbet

Som dyrlæge vil du blandt andet arbejde med behandling og forebygning af sygdomme hos dyr. Du kan behandle husdyr, heste og landbrugsdyr.

Men du kan også vælge at arbejde inden for biomedicinsk industri. Det omhandler blandt andet produktudvikling og forskning i nye medicinske præparater.

Derudover kan du arbejde med fødevarekontrol. Her kontrollerer du hygiejne og fødevarer samt dyrevelfærd og medicinforbrug.

1920 D 03 09 013 Copy

Er du interesseret i at blive dyrlæge og tage første skridt mod din fremtidige karriere? Inden for især området med store produktionsdyr er der brug for dig!

Læs mere på ug.dk

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen