Her får du grundlæggende viden om lys, maskiner, computere og alarmer. Det giver dig kompetencerne til at rådgive kunder om deres valg af elektriske produkter og systemer. Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer som fx industrirobotter.

Erhvervsuddannelsen består af grundforløb 1 og/ eller grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene varer hver 20 uger. Herefter går du videre til hovedforløbet, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik resten af tiden.

Du kan uddanne dig til elektriker på forskellige erhvervskoler i hele landet.

1920 D 02 21 017 Copy

Jobbet

Arbejdet som elektriker er ikke ufarligt, da du arbejder med strøm. Derfor er det vigtigt, at du har en stor viden inden for elektronik, og du kan bevare overblikket i alle situationer.

Du kan specialisere dig inden for forkellige retninger og dit arbejde kan derfor variere meget. Specialerne er bl.a. elmontør, installationsteknik, kommunikationsteknik og bygningsteknik. 

Lyder elektrikeruddannelsen som noget for dig? Kom igang og tag første skridt mod en spændende karrierevej. 

Læs mere på ug.dk