Det lærer du

Med en uddannelse som jordbrugsteknolog lærer du at løse diverse problemstillinger inden for jordbrug. Du lærer en masse om biologiske og merkantile problemstillinger, som klæder dig på til at analysere og rådgive om jordbrug.

På uddannelsen kan du vælge mellem 5 forskellige studeretninger inden for områderne; natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.

Der er altså masser af muligheder lige fra at lære om naturområder og miljøforvaltning over til plantedyrkning eller husdyravl. 

Selve undervisningen tager afsæt i et tæt samarbejde med de virksomheder og den branche, man efterfølgende ansættes inden for. Du er derfor klædt godt på til arbejdslivet. 

Uddannelsen tager 2 år og kan læses i Odense, Aarhus eller i Slagelse. 

Jobbet

Som jordbrugsteknolog arbejder du med enten ledelse, rådgivning, planlægning eller undervisning inden for landbrug og gartneri.

Du kan altså arbejde i mange forskellige virksomheder. Fx i kommuner og styrelser som miljømedarbejder eller sagsbehandler. Eller i virksomheder inden for jordbrug, der står for indkøb, produktion, salg, formidling, ledelse eller service.

Dine muligheder er mange!

Har uddannelsen inspireret dig til at starte en karriere inden for et bæredygtigt område som jordbrug? Ansøg og start din rejse mod drømmejobbet.

Læs mere på ug.dk