Det lærer du

Uddannelsen gør dig specialist inden for fødevarer og sundhed. Der er fokus på fødevareteknologi, ernæring og sundhed og samspillet herimellem. Du får en molekylærbiologisk viden og lærer om forarbejdnings- og forædlingsmetoder, og hvordan disse har indvirkning på fødevarer.

Du lærer bl.a. om livsstilssygdomme, råvarekvalitet, fødevareproduktion og om forbrugerne. På den måde kan du udvikle nye sundhedsfremmende produkter og være med til at fremme vores sundhed.

1920 D 04 08 031 Copy

Molekylær ernæring og fødevareteknologi er en kandidatuddannelse, der tager 2 år at gennemføre på Aarhus Universitet.

Jobbet

Med din kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og fødevareingrediensvirksomheder eller i forskellige institutioner og organisationer. Jobbet kan fokusere på mange områder lige fra fx livsstilssygdomme, forbruger præferencer over til anvendelse af enzymer i fødevareproduktionen.

Du kan også forske videre og tage en ph.d. eller blive underviser og bruge din viden til at gøre andre elever dygtige.

Var det noget for dig?
Der er i hvert fald brug for dig i en branche, der skal blive ved med at gå forrest og vise vej for nye bæredygtige løsninger.

Se mere på ug.dk