Det lærer du

Når du tager smedeuddannelsen, lærer du et gammelt og meget vigtigt håndværk helt fra bunden. Du får viden om forskellige typer af metal og hvordan, de bearbejdes. Samtidig lærer du også at arbejde med plastik.

Erhvervsuddannelsen til smed består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene varer hver 20 uger. Herefter går du videre til hovedforløbet, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik resten af tiden.

Du kan uddanne dig til smed på forskellige erhvervskoler i hele landet. 

1920 D 02 21 017 Copy

Jobbet

Med en erhvervsuddannelse som smed har du mulighed for at arbejde med mange opgaver i forskellige industrier. 

Du kan nemlig specialisere dig inden for flere retninger og bl.a. blive bearbejdningssmed, klejnsmed, rustfast smed eller energitekniker. 

Det er kun fantasien, der sætter grænser for en smed. Her er der plads til at udfolde sine kreative idéer og se produktet blive en realitet.

Lyder det perfekt for dig? Kom igang og tag første skridt mod en spændende karrierevej. 

Læs mere på ug.dk