Laura,
land[-]mand med speciale i planter

For Laura var det vigtigt at få et arbejde, hvor praktik og administration veksler. Et arbejde hvor frihed og ansvar går hånd i hånd, og derfor startede hun på landbrugsuddannelsen, hvor hun får koblet teori på praksis, og kan tage sin nye viden med ud i produktionen på kvæggårdene.

1920 D 03 13 031 Copy

Laura havde altid troet, at hun skulle læse videre på universitetet efter studentereksamen - for det gjorde størstedelen af hendes klassekammerater. Men efter sommerarbejde på sin families økologiske kvæggård, kom hun på andre tanker.

For fremtiden ønsker jeg at læse videre i økonomi og ledelse, så jeg er rustet til at overtage og videreføre et økologisk og bæredygtigt landbrug