Det lærer du

Jordbrugsmaskinfører er et speciale, du vælger på landbrugsuddannelsen. Du lærer derfor alt det grundlæggende om landbruget, så du kan udføre al slags markarbejde.

Men særligt lærer du at betjene, arbejde med og vedligeholde store og avancerede maskiner, som bruges i større landbrug og på maskinstationer. Du får styr på at indstille landbrugsmaskiner til jordbehandling, pleje og høst af landbrugsafgrøder og du arbejder i marken med pløjning, harvning, såning og presning.

Erhvervsddannelsen består af grundforløb 1 og/ eller grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene varer hver 20 uger. Herefter går du videre til hovedforløbet, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik resten af tiden.

D 03 03 049 Copy

Du kan uddanne dig til jordbrugsmaskinfører på forskellige landbrugsskoler i hele landet. Se hvilke lige her.

Jobbet

Størstedelen af jordbrugsmaskinførere arbejder med landbrug og gartneri, hvor de er nøglepersonen, når det kommer til den daglige drift og vedligeholdelse af maskinerne. Dog kan du også få arbejde i transport- og byggeribranchen og fx arbejde i entreprenørfirmaer.

Mulighederne mange, og der er helt klart et job, der passer til dig, så længe du har diesel i blodet og fascineres af store maskiner. 

Hvis du ønsker at uddanne dig videre, kan du også blive produktionsleder eller agraøkonom i landbruget.

Lyder det som noget for dig?
Der er brug for dig til at løse en masse vigtige opgaver i landbruget. Bliv klogere på jobbet og kickstart din karriere. 

Læs mere på ug.dk