Det lærer du

Du får styr på at varetage et landbrug, der indebærer alt fra husdyr til jorddyrkning, vedligeholdelse og reparation af maskiner, planlægning og regnskab over til styring af moderne tekniske anlæg.

Undervejs på uddannelsen specialiserer du dig inden for enten husdyr, planter eller jordbrugsmaskinfører. 

Erhvervsuddannelsen består af grundforløb 1 og/ eller grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene varer hver 20 uger. Herefter går du videre til hovedforløbet, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik resten af tiden.

Mød Laura, der er i fuld gang med sin uddannelse!

Du kan uddanne dig til landbruget på forskellige landbrugsskoler i hele landet. Se hvilke lige her.

Jobbet

Dine arbejdsopgaver kan variere meget, alt efter om du arbejder med husdyr, planter eller som jordbrugsmaskinfører. Læs mere om hvert speciale her.

Fælles for alle specialer gælder dog, at du får et stort ansvar og har en bred viden om landbrug og bæredygtighed. 

Du kan vælge at blive ansat i forskellige landbrug, drive dit eget eller arbejde på en maskinstation. 

Hvis du ønsker at uddanne dig videre, kan du også blive produktionsleder eller agraøkonom

Er du klar til at tage ansvar for et bæredygtigt landbrug og vise vejen for resten af verden? Søg ind på landbrugsuddannelsen og kickstart din karriere.

Læs mere på ug.dk