Det lærer du

Du lærer at skabe de bedste produkter af mælk ved at have styr på smag og konsistens. Det kan være alt fra ost til is, der skal forarbejdes og håndteres korrekt lige fra tankvognen leverer mælken.

Du lærer også om logistik, miljøstyring, hygiejne, mikrobiologi, fysik, kemi, emballage, betjening og rengøring af maskiner og ikke mindst om kvalitetskontrol. Det er en bred uddannelse, som giver dig en masse kvalifikationer. Det er meget mere end ost!

Erhvervsuddannelsen består af grundforløb 1 og/ eller grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbene varer hver 20 uger. Herefter går du videre til hovedforløbet, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik resten af tiden.

1920 D 04 08 059 Copy

Du kan uddanne dig til mejerist på Fyn på Kold. Uddannelsen tager i alt 4 år inklusiv praktikperioder.

Jobbet

Mejerister arbejder typisk på store mejerier, men du kan også arbejde i medicinalindustrien. Du er efterspurgt i både Danmark og i udlandet, hvor du arbejder med at sikre de bedste processer og forarbejde mælk til mange forskellige fødevareprodukter. 

Du er bindeleddet mellem det færdige produkt og forbrugerne og har stort ansvar for, at forbrugerne får kvalitetsprodukter.

Lyder det som noget for dig? Din fremtidige karriere er kun et klik væk.

Læs mere på ug.dk