Future Food Podcast

Teaser: Introduktion til podcasten 

Lyt til en kort introduktion til podcasten. Den tager temaer op, der er vigtige for den nye generation af unge og giver konkrete råd og værktøjer.

UDS 1 (1)

Lyt til podcasten og bliv klogere på de unges krav og ønsker til deres oplæringsvirksomhed, og få gode råd til hvordan du kan møde de unge og støtte dem i at gennemføre en uddannelse.

Episode 1: Forstå den nye generation 

Annemarie Holsbo, Dorte Bak Himmelstrup, Jan Lyder Hansen, Torbjørn Hareide og Maria Ladehoff Sørensen.

Læs mere om episode 1

UDS 2 (1)

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig gennemfører en god ansættelsessamtale, hvor du dels præsenterer virksomheden fra bedste side, dels finder ud af, hvem den unge er, og om han/hun passer ind i virksomheden. 

Episode 2: Ansættelsessamtalen

Inger Nørremark, Dorte Bak Himmelstrup, Frederik Nyholm Jacobsen og Torbjørn Hareide.                                          

Læs mere om episode 2

UDS 3

I denne episode hører du om de formaliteter, love og regler, der knytter sig til ansættelsesforholdet.

Episode 3: Det formelle aftaleforhold

Anne Marie Hagelskjær Smit, Flemming Grønsund, Lotte Christensen, Emma Christensen og Frederik Nyholm Jacobsen.

Læs mere om episode 3

UDS 4

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig planlægger den første arbejdsdag for lærlingen, så han eller hun glæder sig til at komme igen i morgen.

Episode 4: Den første arbejdsdag

Annemarie Holsbo, Helle Lundsgaard, Mirhan Tuzlic og Torbjørn Hareide.                                                                                                  

Læs mere om episode 4

UDS 5

I denne episode får du gode råd, tips og tricks til, hvordan du som oplæringsansvarlig kan skabe en god overgang fra skole og virksomhed, så eleven hurtigt kommer til at trives.

Episode 5: De første 14 dage

Annemarie Holsbo, Helle Lundsgaard, Frederik Nyholm Jacobsen og Emma Christensen.                                                  

Læs mere om episode 5

UDS 6

Denne episode får du gode råd, tips og tricks til at skabe en god sikkerhedskultur ved at arbejde med virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering).

Episode 6: Arbejdsmiljø og sikkerhed

Christina Edstrand, Jesper og Charlotte Gosvig, Torbjørn Hareide og Frederik Nyholm Jacobsen.

Læs mere om episode 6

TRIVSEL

Lindegården er et alsidigt landbrug, hvor de også gennem mange år har haft lærlinge ansat. 

 

Episode 7: Det gode arbejdsmiljø - trivsel

Charlotte og Jesper Gosvig

Læs mere om episode 7

MISBRUG

Lindegården er et alsidigt landbrug, hvor de også gennem mange år har haft lærlinge ansat. 

 

Episode 8: Lærlinge med misbrugsproblemer

Anker Kirk Vestergaard

Læs mere om episode 8

DIAGNOSE

I dag kommer flere lærlinge end tidligere med en diagnose i baglommen. Det kan være en udfordring for virksomheden, men også en stor gevinst. I denne episode får du inspiration til, hvordan du kan lykkes med at få alle lærlinge gennem en erhvervsuddannelse, også når lærlingen har særlige læringsbehov.

Episode 9: Lærlinge med diagnoser

Allan Nørgaard

Læs mere om episode 9